Mapa
prevencie

Mapa prevencie je tu pre všetkých, ktorí chcú vedieť, čo sa robí
v oblasti prevencie na Slovensku a kto sú najdôležitejší aktéri.

Zaujímame sa

o projekty a aktivity v oblasti prevencie a podporujeme odbornú diskusiu o tejto téme.

Poraďme sa

a inšpirujme navzájom dobrými skúsenosťami zo Slovenska a zahraničia.

Spojme sa

a vytvorme spolu sieť aktérov, ktorí podporujú aktivity v oblasti prevencie.

Pridajte sa

a dajte nám vedieť o svojich aktivitách v oblasti prevencie v prípade, že ste sa na Mape nenašli.

Nenašli ste sa na Mape prevencie?

Pošlite nám email so stručnou informáciou o tom, prečo na Mapu prevencie patríte na
info@mapaprevencie.sk

Iniciátor projektu
Mapovania prevencie na Slovensku sa aktívne zúčastnili
14
13
12
11
10
o2
8
7
6
5
4
3
2
1