Fórum
prevencie

O prevencii a zdraví spoločne na jednom mieste

Fórum prevencie spája od roku 2017 všetkých, ktorých zaujíma zlepšovanie zdravia a prevencie ochorení na Slovensku. Podporuje spoluprácu, vzájomné zdieľanie skúseností a odporúčaní v oblasti zdravého životného štýlu a preventívnych prehliadok.

Viac o projekte

Čo je prevencia?

Prevencia je dôležitou súčasťou návodu ako zostať zdravý. Významnú úlohu zohráva životný štýl –  zdravá strava, dostatok fyzickej aktivity, zníženie nadmerného užívania alkoholu a absencia fajčenia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú zdravie človeka. Okrem zdravého životného štýlu sú neoddeliteľnou súčasťou prevencie aj preventívne prehliadky.

Ktoré preventívne prehliadky môžem absolvovať?

Mapa prevencie na Slovensku

Mapa prevencie je tu pre všetkých, ktorí chcú vedieť, čo sa robí v oblasti prevencie
na Slovensku, kto sú najdôležitejší aktéri a kde je priestor na zlepšenie.

Prejsť na mapu prevencie

Iniciátor projektu
Mapovania prevencie na Slovensku sa aktívne zúčastnili
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1